XVI - XXI amžius

 

 

Vilniaus gatvių istorija

Seniausia grįsta gatvė rasta Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje. Ant medinio XV a. grindinio buvo užpiltas 30-40 cm smėlio sluoksnis ir beveik 5 m pločiu išgrįstas akmenimis. Grindinys kiek išgaubtas, jo viduryje yra stambesnių akmenų linija - tartum gatvės skiriamoji juosta. Ilgiausia Vilniaus gatvė - Nemenčinės plentas, jos ilgis - 11 km 902 m.

Trumpiausia gatvė - 69,9 m ilgio - buvo M. Mažvydo gatvė Vilniuje, besiribojusi su A. Domaševičiaus ir V. Kudirkos gatvėmis. Jos trumpesnioji pusė buvo 67,2 m ilgio. Po 1990 m. Vilniaus miesto gatvių pervardijimo ji tapo bevarde, o trumpiausia gatve, turinčia pavadinimą, tapo 75,7 m ilgio K. Griniaus gatvė Vilniuje. Jos trumpesnioji pusė yra 67,1 m ilgio.

Siauriausia gatvė -1,98 m pločio (siauriausioje važiuojamosios dalies vietoje) - yra S. Skapo gatvė Vilniuje.

Keisčiausia Vilniaus gatve, ko gero, galima pavadinti Miesto sienos gatvę, išeinančią iš Trakų gatvės. Iš tikrųjų - tai net ne gatvė, o kelių metrų ilgio akligatvis, uždarytas gražiais varteliais, tačiau nepaisant to, turintis vieną lentelę su gatvės pavadinimu. Ją sudaro dviejų namų aklinos sienos.

Šioje vietoje išlikę gynybinės miesto sienos likučių. (Kaip teigia istoriniai šaltiniai, siena pradėta statyti 1503 m. kunigaikščio Aleksandro įsakymu. Mūrijimo darbai buvo baigti 1922 m.) Prieš keletą metų Vilniaus savivaldybei davus leidimą šioje vietoje įrengti komercines patalpas ir apartamentus, verslininkai nutarė atsidėkoti miestui gatvės pavadinimu, žadėjo net atkurti gynybinės sienos fragmentą, todėl savivaldybė lengva ranka suteikė gatvelei gražų pavadinimą.

Tačiau galiausiai viskas virto skandalu - pasirodė, kad ir sienos neįmanoma atkurti, ir leidimas statyboms tarytum duotas neteisėtai. Vėliau pasipylė teismai, bet keistoji gatvelė išliko...

Iš viso per nepriklausomybės laikotarpį Vilniuje atsirado 1 000 naujų gatvių, šiuo metu sostinėje yra 3 636 gatvės. Žinoma, kiekvieną naują gatvę reikia „pakrikštyti", o kaiptai padaryti, Jei ji teturi vieną ilgą daugiabučių eilę ir jokios joje gyvenusios įžymybės - bent jau kol kas?

Aplinkines gyvenvietes „surijęs" Vilnius joms atsidėkojo išsaugodamas jų atmintį gatvių pavadinimuose. Tradicija gatvėms vardus suteikti sistemingai gyvuoja dar nuo sovietinių laikų - Karoliniškėse buvo įamžinta dalis Saulės sistemos, Verkių gatvėms buvo suteikti lietuviškų dievų ir deivių vardai, Pilaitėje - Mažosios Lietuvos vietovardžiai, kurie leidžia ir žmonėms geriau orientuotis, kokiame rajone yra ieškoma gatvė.

Tiesa, po Sausio 13-osios įvykių „Saulės sistema" buvo išardyta: Karoliniškių gatvėms, kur ir vyko šie tragiški įvykiai, buvo nutarta suteikti žuvusiųjų vardus. Liūdna, nes po daugelio metų mažai kas prisimins, kieno garbei pavadinta gatvė, norintys sužinoti, kaip ir mes, turės vartyti enciklopedijas.

Dingstantis grindinys

Senovinio Vilniaus mylėtojai visuomet apgailestauja, kai po naujoviška, tegul ir gražesne danga, pradingo dar vienos Vilniaus gatvelės grindinys. Nors akmenimis grįstos gatvės atrodo neatsiejama Vilniaus Senamiesčio dalis, tačiau akmenimis grįsti grindinį pradėta neseniai.

Seniausieji Vilniaus gatvių grindiniai buvo mediniai ir gana netvarkingi. Iki XIII a. antrosios pusės gatvėse buvo numetama pora sijų ir skersai ant jų paklojamos tašytos lentos - Žemutinės pilies teritorijoje ir rastas seniausias tokio grindinio pavyzdys.

Į žemę buvo sukalama eilė ąžuolinių stulpų. Ant stulpų galų, taip pat išilgai gatvės, buvo užmaunami perskelti rąstai, ant kurių skersai gatvės guldomos sijos. Ant šių sijų išilgai gatvės buvo klojama trys eilės rąstų: po vieną eilę pakraščiuose ir trečioji - grindinio viduryje, tarsi skiriamoji linija. Lentų prie rąstų nekaldavo, todėl jos siaubingai tarškėdavo. Ant šių išilgai paguldytų rąstų skersai gatvę buvo klojamos storos tašytos pušinės lentos. Lentoms sudilus, ant viršaus buvo klojamos kitos.

Tik XV a. pradžioje mieste medinius grindinius imta keisti akmeniniais, tačiau tokių gatvių buvo mažai. XIX a. pradžioje lauko akmenimis buvo išgrįstos Totorių ir Odminių, Polocko gatvė ir dalis Šnipiškių gatvės.

1835-1844 m. mieste iš viso buvo 79 gatvės ir skersgatviai — iš jų grįstos buvo 59.

1929 m. miesto gatves imta asfaltuoti. Tais metais buvo išasfaltuota dalis A. Mickevičiaus gatvės ties Lukiškių aikšte ir dalis Aušros Vartų gatvės. Geresnis grindinys mieste pasirodė tik 1931 metais, jį tiesti buvo labai brangu. Laimei, reikšmingesnės Senamiesčio gatvės šiais laikais neasfaltuojamos, o klojamos trinkelėmis, taip pat labai brangiomis, o ne tokios reikšmingos, žinoma, be jokio gailesčio ir visai be reikalo asfaltuojamos: taip neseniai nutiko Ramybės gatvei, einančiai šalia geležinkelio, tačiau netoliese, labiau į Senamiesčio pusę, viena iš nedaugelio gatvių - Lapų-yra išlaikiusi akmenimis grįstą grindinį.

Gatvių folkloras

Ne kartą teko girdėti, kaip kai kas Lapų gatvę laiko seniausia Vilniaus gatve - galbūt kaip tik dėl išlikusio grindinio.Tačiau, be abejo, seniausia Vilniaus gatvė yra Pilies gatvė, atsiradusi XIV amžiuje. Iš pradžių ji neturėjo jokio pavadinimo, tiesiog buvo vienintelė tikra gatvė, einanti per miesto centrą, paskiau pavadinimai keitėsi sulig besikeičiančia valdžia.

Beje, iki XIX amžiaus Vilniaus gatvės apskritai neturėjo oficialių pavadinimų. Žmonės gatvių pavadinimus perduodavo iš lūpų į lūpas, kartais gatvės turėdavo net kelis pavadinimus. Adresų, beje, tuomet taip pat nebuvo - jei, sakykim, įvykdavo koks nors vežimų susidūrimas, laikraščiai rašydavo, kad prie tokio ir tokio namo įvyko toks ir toks įvykis. O namai būdavo vadinami pagal savininkų pavardes: jei vardas įsišaknydavo, jo pavadinimas išlikdavo net jam pakeitus savininką.

Nuo Žečpospolitos laikų Vilniuje vyravo lenkų kalba, todėl visi gatvių pavadinimai buvo lenkiški - Pilies gatvė buvo vadinama Zamkowa.

Kaip ir grindiniu, taip ir oficialiais gatvių pavadinimais pasirūpino Rusijos imperijos caras - lenkiškus pavadinimus imta rusinti, tiesa, ne taip, kaip tai darė sovietų valdžia, Pilies gatvei suteikusi niekuo dėto rusų rašytojo M. Gorkio vardą. Pilies gatvė tuomet tapo Zamkovaja, Didžioji -Velikaja ir t.t.

Po 1863 m. Vilniaus generalgubernatorius Michailas Muravjovas, su nauju įkarščiu susirūpinęs gatvių pavadinimais, ėmė juos keisti. Tuomet atsirado gatvės Saratovskaja,Tambovskaja, Tulskaja ir kitos.

Įkvėpimo šaltinis

Ankstesniais laikais kiekvienas save gerbiantis poetas jausdavo pareigą užvertęs galvą vaikščioti po Vilniaus gatves ir ieškoti jose įkvėpimo. Vilniaus Senamiestis tradiciškai įkvėpdavo ir iš kaimų į Vilnių suplūdusius studijuoti literatus. Besidomintieji Vilniaus gatvių istorija gali šia tema rasti literatūros ir šiais laikais.

Įrodymas, kad Vilnius tebeįkvepia ir jaunosios kartos žmones - neseniai Vilniaus „Knygų mugėje" pristatyta knyga „Vilnius 37°C. Gatvių knyga". Tai jaunimo žurnalo „Pravda" rubrikoje „Kvartalas" spausdinta medžiaga, surinkta į atskirą leidinį. Tai visiškai subjektyvus žvilgsnis į Vilniaus gatves, parašytas ir nupieštas jaunų žmonių, ne vieną dieną praleidusių Vilniaus gatvėse ir iššniukštinėjusių įvairiausių detalių. Nors knyga skirta tiems, kurie Vilniaus Senamiesčiui jaučia sentimentų ir tikros faktinės medžiagos joje nėra daug (nors yra ir jos), bet tai - daugelio pasiilgto, bohemiškai laisvo nuo brangių skudurynų su kirviu iškapotomis vitrinomis, automobilių grūsčių ir t.t. nostalgija.

Šia tema tarp knygų rastume ir solidų leidinį, kuris taip ir vadinasi „Vilniaus gatvės". Jų autorius - Vilniaus etinės veiklos centro koordinatorius Antanas Rimvydas Čaplinskas, kuriantis Vilniaus gatvėms pavadinimus ir esąs taip pat įkvėptas nepabaigiamos bei neišsemiamos Vilniaus gatvių istorijos.

Gatvių mįslės

Kaip jau minėjome, senais laikais namai turėjo ne numerius, o vardus, dažniausiai jų savininkų. Vėliau jų vardus galėjo gauti ir gatvės. Viena iš tokių - Švarco gatvė Vilniuje netoli prancūzų ambasados. Daugeliui kyla klausimų, kas gi tas mįslingasis Švarcas. Pasirodo, tai vokiečių kilmės amatininkas, plytų degėjas, šioje gatvėje turėjęs namus. XVII a. viduryje įsigytą pastatą jis suremontavo ir 1699 m. pardavė netoliese įsikūrusiai Vilniaus akademijai (Vilniaus universitetui).

Panašios kilmės ir kaip siauriausia Vilniaus gatvė paminėta S. Skapo gatvė. Stanislovas Skapas, karališkas sekretorius, šioje vietoje įsigijo namus ir savo vardu pavadino visą gatvę; nepriklausomybės laikais senasis pavadinimas buvo grąžintas.

Daugiau žmonių žino, kad V. Šopeno gatvė pavadinta visai ne žinomo lenkų kompozitoriaus vardu, nors yra ir tokių, kuriems lygiai nežinomas nei Frederikas Šopenas, nei Vilhelmas Šopenas, XIX a. čia gyvenęs II gildijos pirklys, mecenatas, miesto Dūmos narys, miesto tvarkymo komisijos narys. Jis buvo„Šopeno" (vėliau „Tauro") alaus daryklos steigėjas ir savininkas. XIX a. viduryje pirko didelius žemės sklypus būsimosios geležinkelio stoties rajone. Vėliau (1891 m.) miestui padovanojo žemės sklypą, būtiną gatvei per jo valdas nutiesti, iš dalies finansavo jos įrengimą. Šiai gatvei prigijo mecenato V. Šopeno vardas, kuris oficialiai jai buvo suteiktas 1899 m.

Gražūs adresai

Vakaruose būsto ieškantys ir turintys galimybę rinktis žmonės žiūri ne tik gyvenamosios vietos prestižiškumo: jiems svarbu ir vadinamasis „gražus adresas" - tai platesnė sąvoka, žinoma, apimanti ir gyvenamąjį rajoną, ir gatvės pavadinimo grožį bei prakilnumą, ir net namo numerį. Jei namo numeris koks 239-asis, tai aišku, kad žmogus gyvena nežmoniškai ilgos gatvės gale... Iš adreso galima daug ką įskaityti, ir nors dauguma iš mūsų išvis džiaugiasi, kad turi kur gyventi, kartais gatvės pavadinimu nelabai džiaugiasi ar... nelabai domisi. Kalbant apie gražius adresus, turbūt daugelis prisimena, kaip buvo sukilę vienos gatvelės gyventojai, kai jų gatvei norėta suteikti Gaidžių gatvės pavadinimą, nors šioje nuošalioje gatvelėje iš tikrųjų rytais giedodavo gaidžiai...

2008 metais, per patį būsto pirkimo bumą, viena bendrovė apklausė gyventojus, kokie gatvių pavadinimai jiems labiausiai patinka ir nepatinka. Pasirodo, nepatinka ne tik gaidžių, vištų, bet ir „daržovinės" gatvės, pavyzdžiui, Agrastų. Neimponuoja ir Juodojo kelio gatvė - iš tikrųjų tai istorinis pavadinimas - šiuo keliu buvo vežamos laidoti maro aukos. Tačiau Antakalnyje esanti Anapilio gatvė niekam per daug neužkliūva, galbūt dėl to, kad rajonas laikomas prestižiniu ar dėl to, kad pats žodis gražus. Tačiau visoje Lietuvoje aptiktume ir nemažai taip pavadintų laidojimo namų. Ne taip seniai Vilniaus savivaldybė grąžino senąjį pavadinimą Valakampiuose esančiai Elniakampio gatvei - kažkodėl sovietiniais laikais ji buvo tapusi Velniakampio gatve.

Jau minėjome, kad Verkių rajono gatvėms yra suteikti pagoniškų dievų ir deivių vardai, bet viskas nėra taip aišku, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Sakykim, kas yra Junda? Pasirodo, gana siauros specializacijos karo deivė, kurios kariai šaukdavosi pavėlavę mūšin.

Bubilas, kuris taip pat turi savo pavadinimo gatvę Verkiuose, yra medaus ir bičių dievas, vaisingumo ir vyriškos jėgos simbolis, tad daugeliui jis taip pat galėtų sukelti neigiamų asociacijų, jei jie tik pasidomėtų, kokioje gatvėje gyvena.

Jei tektų rinkti gražiausią Vilniaus gatvę, tikriausiai rinkimus laimėtų Karaliaus šulinio gatvė, tačiau gyventi joje - labai mažai kieno nosiai - ji yra netoli Salininkų įsikūrusiame privačių namų kvartale. Tačiau Vilniaus gatvių grožis, jų įvairumas ir įdomumas, laimei, priklauso mums visiems. Belieka tik pakelti liūdnas akis nuo gatvės grindinio, nors jo akmenys, kaip jau rašėme, taip pat gali daug pasakyti apie kelis šimtmečius trukusią mūsų Vilniaus istoriją.

 2011 m. kovo 16 d.
Savaitė, 2011

 

Psl. 88