Back to English menu

Vambutų žemių ir dvarų istorijos schema / Scheme of Lands and Manors of Vambutas Family

Vambutų žemių istorija
Psl. 5

Paskaityti apie Viešvėnus: "ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS" ŽURNALAS. 2004 m. Nr. 3
2003 m. rugsėjo 12-13 dienomis Viešvėnuose vyko Žemaičių akademijos konferencija „Viešvėnai: senoji praeitis ir dailės paminklai”. Virtuali paroda „Viešvėnams – 750“
KUNIGAIKŠČIO VYKINTO PILIES BEIEŠKANT, Stasys Kasperavičius, Žemaičių „Alkos“ muziejaus direktorius
Lietuvos dailės akademijos leidykla 2003 m. išleido straipsnių rinkinį "Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai" / "Viešvėnai: History and Monuments of Art"
 
Sekant dokumentą "Kopija iš Vilniaus bajorų deputatų susirinkime 1834 m. sausio 20 d. patvirtinto IV Pogonios herbo bajorų Vambutavičių Vambutų bajorystės išdavimo dekreto" sudarytos kitos schemos: