Antano šaka - Teofilė, genealoginė schema, 3 dalis

[ Jonas / Jokūbas / Merkelis / Jurgis / Jokūbas / Juozas / Antanas / Jokūbas / Antanas ]

Psl. 47