Antano šaka - Teofilė, genealoginė schema, 2 dalis

[ Jonas / Jokūbas / Merkelis / Jurgis / Jokūbas / Juozas / Antanas / Jokūbas / Antanas ]

Psl. 46  Schemos tęsinys