Senųjų nuotraukų parodos plakatas

Stanislava Vambutaitė

Psl. 50