Felicijono šaka

[ Jonas / Jokūbas / Merkelis / Jurgis / Vincentas / Ignotas / Felicijonas / Petras Povilas /
Tomas Felicijonas / Martynas Silvestras ]

 Genealoginė schema (detalė),

Tomo Vambuto šeima (apie 1922 m.)

Iš kairės į dešinę: Martynas, Liucija, Marija, Tomas (mano senelis)
ir Kazimieras Žukauskas (Marijos vyras)

Felicijono šaka


Tomo Felicijono šeima

 

  

    

Psl. 17