The Resources from "Herbarz Polski", A.Boniecki

Atgal į lietuvišką meniu

Start

A. Boniecki, Herbarz Polski: wydanie nowe, elektroniczne

 

Poprzedni | Następny - t. 11, str. 108: Kontrymowie h. Konopacki (Hr. Ostrowski daje im trochę odmienny herb, patrz h. Odwaga IV 2336). [obraz]

Rodzina:Kontrym
Herb: Konopacki

Tekst ciągły

Król Zygmunt potwierdził 1529 r. braciom: Janowi, Juszkowi, Piotrowi i Petkowi Kontrymom, nadanie różnych ziem, przez wielkich książąt litewskich, ich przodkom, w powiecie telszewskim, które od ich nazwiska nazwane zostały Kontrymy v. Kontrymaycie. Z nich, Piotr Kontrym miał syna Pawła, a ten Razmusa. Paweł, syn Piotra, zeznał 1597 r. darowiznę na syna Razmusa, połowy Kontrymayć (Zs. Rosieńs. z 1598 r.). Jan, syn Razmusa, sprzedał 1649 r. Bortuliszki Wambutowi (Ibid. z 1650 r.). Pozostawił on pięciu synów: Józefa, Krzysztofa, Kazimierza, Jerzego i Hrehorego, których kwitowała 1649 roku siostra ich Halszka, żona Matyasza Lewgowda (Zs. Żmudz.).

 

Osoby
id tekst oryginału płeć imię/nazwisko urzędy/godności daty
1. Król Zygmunt potwierdził 1529 r. braciom: Janowi, m Jan   1529
2. Juszkowi, m Juszko    
3. Piotrowi i m Piotr    
4. Petkowi Kontrymom, nadanie różnych ziem, przez wielkich książąt litewskich, ich przodkom, w powiecie telszewskim, które od ich nazwiska nazwane zostały Kontrymy v. Kontrymaycie. m Petko Kontrym    
5. Z nich, Piotr Kontrym miał syna m Piotr Kontrym    
6. Pawła, a ten m Paweł    
7. Razmusa. m Razmus    
8. Paweł, m Paweł    
9. syn Piotra, zeznał 1597 r. darowiznę na syna m Piotr   1597
10. Razmusa, połowy Kontrymayć (Zs. Rosieńs. z 1598 r.). m Razmus    
11. Jan, m Jan    
12. syn Razmusa, sprzedał 1649 r. Bortuliszki m Razmus   1649
13. Wambutowi (Ibid. z 1650 r.). m N. Wambut    
 
 
Poprzedni | Następny - t. 4, str. 79: Danilewiczowie v. Danielewiczowie h. Leliwa [obraz]
 

Józef, syn Jakóba, żonaty z Agatą Wambutówną, córką Jana, darował w 1787 r. Bugienie, Dronsucie i Kondracie, synowi swemu Franciszkowi (Zs. Telsz.), ożenionemu z Maryanną Pikturno, z której syn Józef, ur. 1782 r. (metr. w Szatach), z pierwszej żony, Maryanny z Warpuciańskich, miał syna Juliusza Franciszka, ur. w Ukrynach 1830 r. (metr. w Żydykach), a z drugiej, Anny z Popreckich, syna Józefa, ur. tamże 1845 r.

 

30.

¶ Józef,

m

Józef

 

 

31.

syn Jakóba,

m

Jakób

 

 

32.

żonaty z Agatą Wambutówną,

k

Agata Wambut

 

 

33.

córką Jana, darował w 1787 r. Bugienie, Dronsucie i Kondracie,

m

Jan

 

1787

34.

synowi swemu Franciszkowi (Zs. Telsz.),

m

Franciszek

 

 

35.

ożenionemu z Maryanną Pikturno,

k

Marianna Pikturno

 

 

36.

z której syn Józef, ur. 1782 r. (metr. w Szatach), z pierwszej żony,

m

Józef

 

1782

 

Nazwiska małżonków członków rodziny

Bejnarowicz, Butrym, Danielewicz, Dargiewicz, Darginowicz, Kozłowski, Pacewicz, Pikturno, Piotrowicz, Poprecki, Strawni, Tyszka, Wambut, Warpuciański, Zubowicz,

 

Miejscowości wzmiankowane w tym artykule:

 1. Bugień, Dronsuć, Kondrać i Lutyk, w powiecie telszewskim
 2. Bugienie, Dronsucie i Kondracie
 3. tamże
 4. tamże
 5. tamże
 6. tamże
 7. w Adamowie
 8. w Bugieniach
 9. w Cesarstwie
 10. w Dzisnie
 11. w Lejtaniszkach
 12. w Ukrynach
 13. w Ukrynach

 

 
Page 30