Back to English menu

Antano šaka - Aleksandras

[ Jonas / Jokūbas / Merkelis / Jurgis / Jokūbas / Juozas / Antanas / Jokūbas / Antanas ]

Antano sūnaus Aleksandro genealoginė schema (detalė)
 


bus nuotrauka

 

Pasakoja Lina, Aleksandro anūkė :

 

Archyvuose radome dokumentą, kuriame rašoma, kad "dvarininkas E.Romeris pardavė, o bajoras A.Vambutas pirko 90 a žemės sklypą, kur nuosavame name ir gyveno  Vambutas Aleksandras 1873 m., savininkas, Vambutienė - Pociūtė Zofija, g. 1909 m. ir Vambutaitė Virginija. g. 1941 m.

Žinau, kad kai kurie senelio giminaičiai labai priešinosi jo norui vesti močiūtę, o ir jam vedus jos nemylėjo (gal iš čia tos piktos apkalbos? (skaityti).

Mirus seneliui, tie patys giminaičiai iš namų išnešė viską: knygas, nuotraukas, laiškus, senelio užrašus, tai, kas buvo mamai brangiausia. Mama prisimena senelį kaip šviesų, išsilavinusį, dorą ir gerbiamą miestelio gydytoją, vaistininką. Po jo mirties močiutė ir mama gyveno Tytuvėnuose, čia mama baigė mokyklą. Baigusi universitetą mama nutekėjo į Kauną. kartu su mama ir mano tėčiu į Kauną atsikraustė ir močiutė, ji čia gyveno iki mirties (1991). Kaune gimiau ir aš su broliu. Čia ir gyvename.

Bus daugiau... 

Atnaujinta: 2009.02.03
Psl. 64