XVI - XXI amžius

 

 

Lietuvos istorijos saitai veda į Baltarusiją

Dar XIII amžiuje Lietuvos karalius Mindaugas prisijungė kai kurias baltarusių kunigaikštystes. Nuo to laiko beveik 600 metų abiejų valstybių istorija tampa neatsiejama. Todėl ir šiandien Baltarusijoje galima rasti nemažai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didybę liudijančių paminklų.

Laimius STRAŽNICKAS

Tolima kaimynė

Europoje praūžus politinėms audroms, vienoms valstybems sutelkusioms, o kitoms išskyrusioms, mūsų kaimynė Baltarusija atsidūrė tarsi už geležinės uždangos.

Prisiklausius žiniasklaidos skleidžiamos informacijos apie kaimyninėje šalyje vykstančius procesus neretas gali įsivaizduoti, kad tai užguitas, sovietinėms vertybėms ištikimas kraštas, kur kiekvieną tavo žodį nuklauso viską girdinčios ausys.

Tokių nuostatų į Baltarusiją vedinus keliautojus iš tikrųjų gali ištikti pavydo šokas. Vos įvažiavus į netoli nuo sienos įsikūrusį Gardiną akį malonino šviežiomis spalvomis tviskantys senamiesčio pastatai, neįtikėtinai švarios gatvės, sienų tepliojimo „kultūros" nebuvimas, gausybė žalumos, žydinčių skverų... Miestų gatvėse nešmėžuoja neblaivios žmogystos ar paramą „išmušinėjantys" vargetos, nematyti nei tvarką serginčių milicininkų, nei zujančių ginkluotų kariškių. Baltarusiai jau nekabinėja neklystančią partiją šlovinančių šūkių.

Tačiau sovietinės nostalgijos kamuojami keliautojai šioje šalyje tikrai nenusivils. Nepaisant politinių permainų Europoje, niekas čia neišvartė sovietinių laikų paminklų ir nepuolė nuo gatvių lentelių trinti jų pavadinimų. „Tarybų", „Komjaunimo", „Komunarų", „Lenino" gatvės ir aikštės labai įprastas šiai šaliai reiškinys.

Baltarusiai myli (o gal išmokyti mylėti) savo šalį. Sustojus prie istorinių paminklų ar vaikštinėjant senamiesčio gatvelėmis gidas niekuomet nepamirš priminti, koks tai nuostabus ir nepakartojamas statinys. Tarsi keliautojai patys to nematytų. Vis dėlto baltarusių rodomas dėmesys savo šalies istoriniam paveldui yra tikrai pagirtinas. Daugybė pilių, rūmų, bažnyčių jau yra sutvarkytos ar sparčiai tvarkomos.

Turtingos istorijos miestas

Viename iš svarbiausių LDK mieste Gardine - smalsumas pirmiausia nuveda į senąją miesto dalį, kur stūkso dvi pilys: Aukštutinė ir Žemutinė (šiandien vadinamos Senąja ir Naująja). Į jas vedančių kelių sankirtoje stovi medinis paminklas (koplytstulpis) Vytautui Didžiajam, pastatytas Gardino lietuvių bendruomenės pastangomis. Ant jo - užrašas baltarusių ir lietuvių kalbomis.

Senoji pilis buvo pastatyta XI a. pabaigoje - XII a. pradžioje. Apie XIII a. vidurį pilį užvaldė lietuviai. Ant pilies aptvaro viduje stovėjusios Šv. Boriso ir Glebo cerkvės griuvėsių jie pastatė mūrinę bažnyčią (išlikę griuvėsiai). 1376 metais pilį su miestu užkariavo ir vėliau perstatė kunigaikštis Vytautas.

Po 1398 metais kilusio didelio gaisro Vytautas pastatydino mūrinę gotikinę, vadinamąją Vytauto, pilį. Kunigaikščio Vytauto tvirtovę sudarė ant kalvų įrengtos Aukštutinė ir Žemutinė pilys, perskirtos griova.

XV a. Žemutinė pilis išplėsta ir paversta valdovo rūmais. Čia trumpai gyvendavo LDK didieji kunigaikščiai, joje mirė Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis, jo sūnus Kazimieras, vėliau paskelbtas šventuoju. Joje posėdžiaudavo LDK Ponų Taryba, nuo 1678 metų rinkdavosi LDK ir Abiejų Tautų Respublikos seimai, veikė LDK Iždo komisija, Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas.

XVI a. pabaigoje Aukštutinės pilies rūmus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro ir kitų užsakymu rekonstravo italų architektai. Šiuose karališkuosiuose rūmuose, vadinamojoje Batoro pilyje, valdovas ir mirė.

Žemutinė pilis 1734-1751 metais italų architektų perstatyta į dviejų aukštų rūmus. Čia 1793 metais susirinkęs Gardino arba Nebylusis seimas pripažino Abiejų Tautų Respublikos (Žečpospolitos) Antrąjį padalijimą.

Šiandien pilyse įsikūręs Gardino istorijos ir archeologijos muziejus. Naujosios pilies rūmai sovietiniais laikais buvo papuošti Baltarusijos SSR herbu. Ši puošmena likusi iki šių dienų.

Pilyje riterių turnyrai

Per šimtą kilometrų nuo Gardino nutolusi Lyda atrodė tarsi po didžiojo tvarkymosi. Mat netrukus čia turėjo prasidėti tradicinė respublikinė derliaus nuėmimo šventė „Dažynki 2010*. Ji švenčiama kasmet ir vis kitame mieste. Jai rengiamasi tarsi kokiai olimpiadai - keičiami šaligatviai ar aikščių grindiniai, taisomos gatvės, dažomos tvoros. Iškilmių dieną vyksta koncertai ir kitokios linksmybės, o garbingiausias šventės svečias būna šalies prezidentas Aleksandras Lukašenka. Tačiau į Lydą užsukome pasigėrėti ne naujos statybos kūriniais ar išblizgintais senųjų pastatų fasadais.

Šis šiandien daugiau kaip 90 tūkst. gyventojų turintis miestas taip pat turėjo laba svarbią vietą Lietuvos istorijoje.

1323 metais Gediminas pastatė pirmąją gynybinę pilį, kuri savo forma labai primena Medininkų ar Trakų pilis. 1392 metais pilį užėmė Vytautas su savo sąjungininkais. Ne vieną ataką atlaikiusi 1710 metais per karą su švedais pilis buvo sudeginta ir pradėjo sparčiai nykti. Paskutinis mūšis pilies griuvėsiuose įvyko per 1794 metų Tado Kosciuškos sukilimą su Rusijos kariuomene. 1891 metais miestą nusiaubus gaisrui, rusų valdžia leido pilies plytas panaudoti miesto atstatymui.

XVI-XVIII a. pilyje veikė bajorų teismas. Kitados čia buvo pastatyta stačiatikių cerkvė, kuri 1533 metais buvo perkelta į miestą. Šiandien pilies sienos ir bokštas yra atstatyti, o pilies kieme organizuojami riterių turnyrai.

Pilis įkvėpė poemai

Toliau mūsų kelias vingiuoja pro Naugarduką, šlovingą jotvingių žemę. Istorinę šios vietos didybę šiandien mena ant kalvos išlikę buvusios pilies griuvėsiai.

Miestas greit minės savo tūkstantmetį - spėjama, kad jis įkurtas 1116 metais. XIII a. viduryje Naugardukas buvo prijungtas prie Lietuvos ir valdomas karaliaus Mindaugo sūnaus Vaišelgos. Mūrinė pilis čia buvo pastatyta Vytauto Didžiojo valdymo metais (1392-1430). Yra versijų, kad būtent Naugarduko pilyje 1253 metais buvo karūnuotas Mindaugas ir faktiškai miestas tapo LDK sostine. Manoma, kad po mirties Mindaugas buvo sudegintas ant pilies kalno ir pelenai užkasti žemėje.

1422 metais 73-ejų karalius Jogaila šioje pilyje susituokė su ketvirtąja savo žmona 16-mete Sofija Alšėniške. Vėliau jaunoji žmona karaliui pagimdė sūnų, davusį pradžią karališkajai Jogailaičių dinastijai. Pilyje 1426 metais buvo sušauktas Lietuvos bajorų seimas, vykdavo bajorų suvažiavimai ir pasilinksminimai.

Per 1654-1667 metų rusų lenkų kovas iki pamatų buvo sugriauti bokštai. O galutinai pilies sienas ištaškė švedai per Šiaurės karą.

Naugarduką garsina ir iškilaus poeto Adomo Mickevičiaus vardas. Jis 1798 metų gruodžio 24 d. gimė Zaosėje, netoli Naugarduko. Vaikystę praleido Naugarduke, čia baigė dominikonų mokyklą. Didinga pilis vėliau paskatino A. Mickevičių parašyti pasaulinę šlovę pelniusią poemą „Gražina". Garsaus poeto gimtąsias vietas šiandien įprasmina namas-memorialinis muziejus.

Mažoji Varšuva

Lankytos pilys Lietuvos istorijai reikšmingos savo gynybine paskirtimi, o didingumu ir prašmatnumu spinduliuojanti Myro pilis buvo daugiau pramogų ir pasilinksminimų vieta. Myras neretai buvo vadinamas mažąja Varšuva.

Manoma, kad pilis buvo pradėta statyti ne anksčiau kaip 1522 metais Jurijaus lljiničiaus. 1568 metais ji pereina Radviloms, kol XIX a. ją nusipirko Rusijos kunigaikščiai Mirskiai. Radvilos gotikinį pilies kompleksą baigė statyti renesanso stiliumi. Šalia pastatė rotušę, įrengė parką. Renesansiniai trijų aukštų rūmai, paveikslų galerija, biblioteka 1706 metais nukentėjo nuo švedų, 1812-aisiais - nuo rusų kareivių, kurie sukėlė gaisrą. Vėliau čia buvo Napoleono būstinė. Per rusų ir prancūzų kovas susprogdintas bokštas, kur buvo parako sandėlis.

Myro pilis 2000 metais įtraukta į UNESCO kultūros paveldo sąrašą. Čia veikla muziejus.

Apie Myro pilį sklando daug įvairių legendų. Viena iš jų pasakoja, kad dešinėje pilies pusėje kitados šlamėjo puikus sodas. Tačiau naujasis pilies savininkas Nikolajus Sviatopolkas-Mirskis įsakė jį iškirsti ir jo vietoje iškasti tvenkinį. Pagal vieną iš versijų, netrukus kunigaikščiui prisisapnavo nepažįstama moteris, kuri jį prakeikė. Pagal kitą versiją, pas kunigaikštį atėjo vieno kirtimo darbuose žuvusio darbininko motina ir prakeikė šias vietas, pasakiusi, kad nuo šiol už kiekvieną iškirstą medį kasmet tvenkinyje nuskęs po vieną žmogų. Kad ir kaip ten būtų, tačiau pirmąja tvenkinio auka tapo dvylikametė kunigaikštytė Sonia, o 1898 metais ant tvenkinio kranto jau gulėjo ir pats Nikolajus. Abu palaidoti šeimos kape netoli tvenkinio.

Nesvyžiaus pilis

Vienas įdomiausių LDK miestų - Nesvyžius, rašytiniuose šaltiniuose pirmąkart minimas 1223 metais. XV a. perėjo nuosavybėn bajorų Radvilų, kuriems priklausė iki pat 1939 metų.

XVI a. Radvila Našlaitėlis medinį Nesvyžių pavertė vienu svarbiausių Rytų Europos miestų. Jo dėka čia atsirado rotušė su aukštu bokštu (išlikusi iki šių dienų), mokykla, ligoninė, kirpykla. Prlsikvietęs amatininkų Radvila Našlaitėlis su karališku užmoju statė vienuolynus, bažnyčias, pilis.

Valdant Radviloms, mieste pastatytas didelis Nesvyžiaus architektūrinis kompleksas - pilis -rūmai ir Kristaus kūno bažnyčia, kurioje yra 72 Radvilų karstai-sarkofagai. Paskutinė urna čia atgabenta 1999 metais. Joje - Londone mirusio Antano Radvilos palaikai. Keleri metai prieš mirtį jis aplankė savo rūmus ir panoro būti palaidotas tarp protėvių. Šeima jo norą įvykdė.

1706 metais Švedijos karalius Karolis XII Gustavas užėmė pilį. Praėjus keletui dešimtmečių Radvilos pasikvietė keletą Vokietijos ir Italijos architektų, kurie iš esmės perstatė ir praplėtė pilį, atnaujino interjerą ir užveisė anglišką parką.

1939 metais Radvilas iš pilies išvarė Raudonoji armija. Sovietmečiu pilyje buvo sanatorija, o parkas buvo apleistas ir sunyko.

2005 metais kompleksas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Šiuo metu čia vyksta restauravimo darbai, kai kuriose salėse jau įrengtas muziejus. Rūmų atnaujinimo darbai turėtų būti baigti 2011 metais.

savaitė nr. 46, 2010 m.

 

LBKS narių kelionė po Baltarusijos pilis 2001 m.

Psl. 82